Nói đến quy tắc ứng xử văn hóa của một cơ quan đơn vị, chúng ta thường quan tâm đến những cử chỉ, hành vi giao tiếp trong công việc của đội ngũ cán bộ, công nhân viên mà ít khi nghĩ rằng vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp cũng góp phần không nhỏ tạo nên hình ảnh đẹp của cơ quan đó.

Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi thì tập thể TYT xã Tràng Lương vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp cũng góp phần không nhỏ tạo nên hình ảnh đẹp cho Trạm.

TYT xã luôn tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, phát triển mảng xanh tại nơi làm việc. “Đây là hành động thiết thực góp phần cải thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, góp phần cùng xã cải thiện cảnh quan môi trường, tiến tới xây dựng xã Tràng Lương xanh - sạch - đẹp”.