QUY TRÌNH CẤP, CẤP LẠI VÀ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

Cơ quan ban hành Sở
Số hồ sơ
Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp thị xã quản lý

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Phòng Y tế thị xã Đông Triều

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị01
Bản thuyết minh01
Hồ sơ xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm01
giấy đăng ký kinh doanh01
giấy khám sức khỏe01
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
VIDEO CLIP
DANH SÁCH TYT TRỰC THUỘC