Thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 13 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ Sở

Phòng Y tế thị xã Đông Triều

Y tế dự phòng Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ DO MẤT, RÁCH, HỎNG Sở

Phòng Y tế thị xã Đông Triều

Y tế dự phòng Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM Sở

Phòng Y tế thị xã Đông Triều

Y tế dự phòng Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH CẤP, CẤP LẠI VÀ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ Sở

Phòng Y tế thị xã Đông Triều

An toàn vệ sinh thực phẩm Đã có hiệu lực
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/ thành phố Sở

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: UBND tỉnh Quảng Ninh

+ Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Tài chính y tế Đã có hiệu lực
VIDEO CLIP
DANH SÁCH TYT TRỰC THUỘC