Kể từ 12 giờ 00 ngày 06/5/2021, tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, các di tích, danh thắng… (bao gồm cả vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, các tuyến du lịch biển đảo).

Có thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'BAOTANG TỪ 12 GIỜ 00 NGÀY 06/5/2021: TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG THAM QUAN, DU LỊCH TẠI CÁC KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH, DI TÍCH, DANH THẲNG...'