Chiều ngày 30/7/2021 tại hội trường UBND xã Tràng Lương HĐND xã Tràng Lương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026; kỳ họp thứ Hai về dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Đình Thắng - thị uỷ viên, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Đông Triều, đại diện cho các ông, bà đại biểu HĐND thị xã ứng cử tại xã Tràng Lương, về phía lãnh đạo xã có đồng chí Tạ Văn Mai - Bí thư Đảng ủy xã, đồng Nguyễn Văn Lộc - phó bí thư thường trực Đảng ủy; chủ tịch UBND xã. Và các đồng chí trong BTV
Đảng ủy, thường trực UBND, các đồng chí trưởng các ban ngành, đoàn thể xã các ông bà bí thư các chi bộ - trưởng thôn, hiệu trưởng các trường, trạm y tế xã và có 19 ông bà đại biểu HĐND xã cũng về dự kỳ họp.kỳ họp đã được nghe bà Lài Thị Mến - phó chủ tịch UBND xã báo cáo tóm tắt của UBND xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kiểm điểm sự điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.và đồng chí Tạ Thị Nụ- phó bí thư; chủ tịch MTTQ xã báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.và một số các văn bản, báo cáo đã được gửi trước cho các ông bà đại biểu HĐND xã nghiên cứu tham gia tại kỳ họp.Kỳ họp đã được nghe 4 ý kiến phát biểu đại diện cho cử tri 4 đơn vị bầu cử của xã .
+ Kỳ họp này đã được nghe ông Nguyễn Đình Thắng - thị uỷ viên, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Đông Triều, đại diện cho các ông, bà đại biểu HĐND thị xã ứng cử tại xã Tràng Lương đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Hai của HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội,an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng địa phương và công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 giữ vững địa bàn an toàn và các nhiệm vụ trọng tâm của thị xã 6 tháng cuối năm 2021.
* Kỳ họp cũng được nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Văn Lộc - bí thư thường trực Đảng ủy; chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến làm rõ thêm một số kết quả hoạt động của UBND xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và trả lời một số các ý kiến đề nghị của các thôn trên địa bàn xã và phát biểu công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng cuối năm để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
+Ông Dương Văn Quyến - chủ tịch HĐND xã đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến và bổ sung vào nghị quyết 6 tháng cuối năm 2021.
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Và các tờ trình phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2020;danh mục đầu tư công Trung hạn năm 2022; phê duyệt bổ sung ngân sách xã năm 2021; tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2021; tờ trình phê duyệt bổ sung danh mục dự án công trình trung hạn giai đoạn 2021- 2025.nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021.Và kết thúc kỳ họp thứ Hai HĐND xã đã thành công tốt đẹp.

Có thể là hình ảnh về 2 người và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Bang Giang Pham và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà