Chiều ngày 24/7/2021, Hội khảo cổ học Việt Nam chính thức động thổ triển khai công tác khảo cổ di tích chùa Trại Cấp, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật khảo cổ tại di tích chùa Trại Cấp (chùa Trại Cắp) thuộc thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian khai quật từ ngày 15/7/2021 đến ngày 15/10/2021, trên diện tích 400m2. Chủ trì khai quật là bà Lê Thị Liên, Hội Khảo cổ học Việt Nam.