- Người dân trên địa bàn tỉnh đã từng đến, trở về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung-Đông Anh- Hà Nội từ ngày 10/04/2021 chủ động liên hệ ngay đến cơ sở y tế trên địa bàn để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch cho cá nhân, thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại các cơ sở Y tế khi có các yếu tố dịch tễ liên quan đến người mắc Covid-19 và các vùng dịch hiện nay

Có thể là hình ảnh về đường