Căn cứ Kế hoạch số 333/KH-CCDS ngày 19/8/2021 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh về việc tập huấn triển khai mô hình Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2021;

Thực hiện Thông báo số 924/TB-BCĐ ngày 30/8/2021 của BCĐ công tác dân số- KHHGĐ thị xã Đông Triều về tổ chức tập huấn triển khai mô hình Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2021;

Được sự nhất trí của Đảng Ủy – HĐND – UBND xã Tràng Lương. Chiều ngày 08/9/2021 BCĐ công tác dân số- KHHGĐ xã Tràng Lương phối hợp với Chi cục dân số Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai mô hình Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2021;

Về dự hội nghị có Bà: Tạ Thị Minh- Phó Chi cục trưởng- Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh; Bà: Đỗ Minh Tâm – Cán bộ truyền thông Phòng Dân số - KHHGĐ thị xã Đông Triều; Bà: Lài Thị Mến – Phó chủ tịch UBND- Trưởng BCĐ công tác Dân số- KHHGĐ.

Về dự hội nghị còn có các ông/ bà trong Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ, Ban chủ nhiệm, thành viên Câu lạc bộ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Cộng tác viên xã hội, các thành phần tham dự hội nghị có liên quan của 4 thôn.

Về dự Hội nghị các ông bà được nghe và tìm hiểu các nội dung:

* Mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết triển khai mô hình Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Triển khai Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh Giai đoạn 2021 -2025.

- Nguyên nhân, hậu quả, giải pháp khắc phục tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

* Phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc ít người; những quy định pháp luật liên quan đến việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Luật hôn nhân và Gia đình, luật bình đẳng giới.

- Pháp lệnh Dân số; Nghị định 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 117/NĐ- CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Chính sách của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc ít người; Chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình...

Sau 1/2 ngày làm việc Hội nghị đã được nghe Bà Tạ Thị Minh– Phó Chi cục trưởng, Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh và Bà: Đỗ Minh Tâm –Cán bộ truyền thông Phòng Dân số - KHHGĐ thị xã Đông Triều đã giúp toàn thể hội nghị hiểu biết về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số- KHHGĐ, và những kiến thức về Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2021./.