Ngày 1/6/2019 Trạm y tế xã Tràng Lương tiến hành cho trẻ uống Vitamin a. Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng.

Vi chất dinh dưỡng giúp tăng trưởng, nâng cao tầm vóc, sức khỏe, trí tuệ và chất lượng cuộc sống.