Ngày 5/5/2021, Uỷ ban MTTQ thị xã Đông Triều đã phối hợp với UBND các xã Bình Khê, Tràng Lương tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh và đại biểu HĐND thị xã Đông Triều nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ này, thị xã Đông Triều thuộc đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 của tỉnh Quảng Ninh cùng với thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên. Bầu cử HĐND tỉnh, thị xã Đông Triều thuộc đơn vị bầu cử số 11, 12. Bầu cử HĐND thị xã Đông Triều, các địa phương Tràng An, Bình Khê, Tràng Lương thuộc đơn vị bầu cử số 6.

Tại xã Bình Khê và Tràng Lương, các ứng cử viên HĐND tỉnh, HĐND thị xã Đông Triều đã có cuộc tiếp xúc với hơn 200 đại biểu đại diện cho hàng ngàn cử tri trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi được Thường trực UB MTTQ thị xã giới thiệu tiểu sử, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước các đại biểu cử tri của các địa phương.

Theo đó, các ứng cử viên đều vui mừng, phấn khởi khi được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Đông Triều cũng như các cử tri tín nhiệm, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình hành động của mình trình bày trước các cử tri, các ứng cử viên trên cơ sơ vị trí, địa vị công tác của mình đều đã khẳng định nếu trúng cử sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức, phát huy vai trò người đại biểu HĐND; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nói chung, của thị xã Đông Triều nói riêng. Riêng đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Đông Triều, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ phấn đấu, nỗ lực hết mình, đóng góp trí tuệ, công sức để hoàn thành mục tiêu đưa Đông Triều trở thành thành phố và hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022.

Cũng tại hội nghị, đại diện cử tri của các địa phương cũng đã nêu các ý kiến với các ứng cử viên HĐND tỉnh, HĐND thị xã khóa tới. Theo đó, các cử tri đều vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 trong kỳ bầu cử ngày 23/5 tới đây. Cử tri mong muốn khi trúng cử các ứng cử viên sẽ luôn phát huy vai trò, vị trí là người đại biểu của nhân dân; quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, truyền đạt tiếng nói cũng như các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến với các cấp có thẩm quyền về các vấn đề mà người dân quan tâm. Cụ thể như luôn lắng nghe ý kiến của người dân; tích cực chống tham nhũng; đầu tư, phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển hạ tầng cơ sở; quan tâm tới giao thông nông thôn...

Trong không khí cởi mở, dân chủ, buổi tiếp xúc giữa các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, HĐND thị xã Đông Triều nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Các ứng cử viên HĐND tỉnh, HĐND thị xã đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và hứa khi trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức vào sự phát triển chung của tỉnh, của thị xã trong tương lai.