Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao, giai đoạn này, xã Tràng Lương đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với đa dạng các hình thức sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp người dân dễ tiếp cận. Qua đó sẽ giúp cử tri của địa phương có thể lựa chọn bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đến xã Tràng Lương trong những ngày này, chúng tôi thấy khí thế thi đua trong lao động sản xuất, học tập diễn ra sôi nổi hơn. Tại cổng trụ sở UBND xã, các đơn vị trường học, nhà văn hóa các thôn và trên các trục đường giao thông của xã đã và đang được trang trí cờ, băng rôn, pa no, khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung “ Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ”.

Để phục vụ cho bầu cử, ngay sau khi có Văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thị xã về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Tràng Lương đã ra Quyết định số 17/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử của xã, xây dựng các Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 45/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời ban hành các Quyết định, Tờ trình, Thông báo về việc thành lập Ủy ban bầu cử của xã, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử về việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc công tác bầu cử; Thực hiện kiện toàn thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử; Tổ chức tiếp nhận, lập hồ sơ người ứng cử; Tiến hành tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hội nghị hiệp thương lần thứ hai; Việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ. Trong đó, công tác tuyên truyền đã được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trước, trong và sau ngày bầu cử.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lộc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tràng Lương cho biết: “ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xã Tràng Lương có 4 đơn vị bầu cử và 5 khu vực bỏ phiếu. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 2122 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu 4 cấp; tham gia bỏ phiếu 3 cấp từ tỉnh đến địa phương là 2089 cử tri. Để đảm bảo phục vụ cho cuộc bầu cử, xã đã chỉ đạo thực hiện căng treo cờ, băng rôn khẩu hiệu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với đa dạng các hình thức như: Thông qua hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử thành phần của xã, khai thác tối đa có hiệu quả các trang mạng xã hội Face book, nhóm Zalo, các buổi sinh hoạt tại cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức, phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của cử tri đối với công tác bầu cử. Những thông tin, văn bản chỉ đạo của cấp trên và của địa phương đều được cập nhật, thông báo nhanh chóng đến cơ sở. Các thông tin phản hồi, nắm bắt dư luận của đội ngũ tuyên truyền viên, đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng được phản ánh, chia sẻ trên nhóm zalo chung. Hiện nay, việc người dân sử dụng mạng điện tử để tra cứu, tìm hiểu thông tin khá phổ biến. Vì vậy, việc sử dụng trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng sẽ giúp người dân dễ tiếp cận, dễ tìm hiểu hơn. Đến nay, xã Tràng Lương đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 2 với kết quả thống nhất số lượng người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tràng Lương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 42 người, đảm bảo đúng cơ cấu, đúng tỷ lệ, đúng quy trình, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng ”.

Cùng với đó, xã Tràng Lương còn phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua trong lao động sản xuất và học tập. Nhiều mô hình kinh tế chủ lực của địa phương về chăn nuôi, trồng rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó cũng đã động viên, khích lệ để Cấp ủy, Chính quyền, các đoàn thể, cơ quan đơn vị và mỗi người dân của xã Tràng Lương nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Với việc đa dạng các hình thức tuyên truyền và sự sáng tạo, đồng bộ trong cách triển khai thực hiện của xã Tràng Lương hiện nay cho thấy đã từng bước giúp người dân nhận thức đầy đủ về cuộc bầu cử, tích cực tham gia để lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Đây cũng chính là tiền đề để tạo không khí phấn khởi, vui tươi của ngày hội toàn dân – ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.