NHỮNG AI KHÔNG NÊN SỬ DỤNG MÁY TRỊ MỒ HÔI LIPLOP

Phương pháp điện di ion trong điều trị mồ hôi được các chuyên gia, bác sĩ, bệnh viện lớn tin dùng về độ an toàn và hiệu quả của nó. Máy điều trị Liplop cũng ứng dụng phương pháp này trong cơ chế điều trị của máy. Tuy nhiên, đây là phương pháp ứng dụng…