HÌNH ẢNH ĐOÀN KHÁM LƯU ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN BÃI CHÁY VỀ KCB TẠI XÃ YÊN ĐỨC

HÌNH ẢNH ĐOÀN KHÁM LƯU ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN BÃI CHÁY VỀ KCB TẠI XÃ YÊN ĐỨC

 

TRƯỚC GIỜ KHÁM BỆNH

 

 

NHÂN VIÊN Y TẾ CHUẨN BỊ CHO BUỔI KHÁM

 

 

NHỮNG BÊNH NHÂN ĐẦU TIÊN

 

 

BỆNH NHÂN NGỒI CHỜ LƯỢT KHÁM

 

 

PHÒNG KHÁM NỘI I

 

 

PHÒNG KHÁM NỘI 2

 

 

ĐO MẠCH, HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN

 

 

SIÊU ÂM CHO BỆNH NHÂN

 

 

CẤP PHÁT THUỐC CHO BỆNH NHÂN