Đông Triều – Hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trước kế hoạch 6 năm

Thực hiện Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020. Qua 8 năm triển khai thực hiện, đến nay thị xã Đông Triều đã có 100% số xã, phường được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, Đông Triều đã hoàn thành bộ tiêu chí từ năm 2014, trước 6 năm.

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là một chủ trương lớn nhằm củng cố và phát triển mạng lưới Y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cung ứng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Y tế thị xã đã không ngừng nỗ lực, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn 21 xã, phường.

Bằng sự giúp đỡ của Sở Y tế và các cơ sở Y tế tuyến tỉnh, các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh, thị xã trong những năm qua, các Trạm Y tế cơ sở đều đã được đầu tư về cơ sở vật chất, nhà trạm khang trang, sạch đẹp, được cung cấp thêm nhiều trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh như giường bệnh, máy xét nghiệm huyết học, máy đo đường huyết, máy siêu âm, bình ôxy, tủ quầy thuốc… 100% Trạm Y tế đã có vườn thuốc nam mẫu và triển khai khám, chữa bệnh kết hợp đông, tây y.

Cùng với đó, đội ngũ y tế thôn, khu cũng đã được trang bị đầy đủ túi cấp cứu, các tài liệu truyền thông. Việc cấp cứu cho bệnh nhân, chuyển tuyến trên đối với các trường hợp ngoài khả năng chuyên môn của trạm, không để tai biến xảy ra được thực hiện kịp thời, công tác y tế dự phòng và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn được triển khai có hiệu quả.
Theo đánh giá, nhìn chung qua nhiều năm triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế cơ sở đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Trung tâm Y tế thị xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc hỗ trợ các xã, phường thực hiện huy động nguồn lực để xây dựng mới hoặc nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại cho các Trạm Y tế cơ sở đồng thời chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn các xã chưa đạt chuẩn về y tế thực hiện Bộ tiêu chí theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện tại cơ sở để kịp thời tham mưu cho tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế thực hiện.

Sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sâu sát của thị xã và từ chính kinh nghiệm của những xã, phường trong việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đã giúp thị xã Đông Triều chạm đích trong năm 2014, sớm hơn 6 năm so với kế hoạch của Bộ, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Bà Đào Thị Kim Dung- trưởng phòng Y tế thị xã bộc bạch: “ Kết quả trên là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị cũng như của ngành Y tế thị xã. Không những đã đạt được mà kết quả này còn được duy trì, giữ vững trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, để duy trì kết quả này, trong thời gian tới công tác y tế cơ sở vẫn cần sự quan tâm từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các nguồn lực cần phải được duy trì để các trạm y tế được cung cấp thêm trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ hướng tới việc duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế cơ sở gắn với ứng dụng nguyên lý Y học gia đình, bác sĩ gia đình tại các trạm y tế để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân”.

Ảnh: Người dân được KCB và chăm sóc sức khỏe tại tuyến y tế cơ sở
T/h: Bảo Thắng