Đông Triều – Quản lý hồ sơ sức khỏe bằng phần mềm tại các trạm Y tế cơ sở

Đông Triều – Quản lý hồ sơ sức khỏe bằng phần mềm tại các trạm Y tế cơ sở

Từ cuối năm 2017, Phòng Y tế thị xã Đông Triều đã triển khai đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ sức khoẻ của người dân tại tất cả các trạm y tế tuyến cơ sở. Mục đích của việc triển khai phần mềm là thực hiện việc tầm soát, quản lý sức khỏe theo hồ sơ cá nhân.

Đây là chương trình của Bộ Y tế. Khi người dân được khám sức khỏe tổng thể, các dữ liệu nhập vào hệ thống trên mạng tạo thành một hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử có thể thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, chuyển tuyến. Nhờ hồ sơ sức khỏe cá nhân, mỗi người dân có thể tự biết tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh và các thông tin bảo mật khác như số điện thoại, số CMND, mã vạch…
Thông qua phần mềm, các cơ sở khám, chữa bệnh có thể lấy thông tin hành chính, lịch sử bệnh, yếu tố nguy cơ, vùng dịch để tham khảo cho công tác khám chữa bệnh, giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo khoa học và chính xác. Hệ thống này cũng cảnh báo về thông tin y tế quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đặc biệt là quản lý, theo dõi thường xuyên, kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Đến thời điểm này, các trạm y tế của thị xã Đông Triều đã khởi tạo được 99,94% hồ sơ sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên hiện nay thông tin của mỗi hồ sơ đa số chỉ mới ở mức đo nhiệt độ, mạch, huyết áp, cân nặng. Các thông tin quan trọng như tiền sử, lịch sử những lần khám bệnh của bệnh nhân ở các tuyến, các bệnh viện chưa được tự động cập nhật vào hồ sơ sức khỏe.
Để phần mềm hồ sơ sức khỏe phát huy tác dụng, đúng với ý nghĩa quản lý sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe cộng đồng, trong tương lai Sở Y tế sẽ nâng cấp phần mềm hồ sơ sức khỏe, kết nối các phần mềm đang sử dụng tại các Trạm Y tế. Hiện nay, ngoài phần mềm quản lý sức khỏe, các Trạm Y tế cũng đang thực hiện việc quản lý bằng phần mềm trên nhiều lĩnh vực như phần mềm dân số, phần mềm khám chữa bệnh, phần mềm tiêm chủng, phần mềm quản lý suy dinh dưỡng, phần mềm quản lý dược…

Ảnh: Người dân được khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại các trạm y tế cơ sở.
T/h: Bảo Thắng