“Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”

         Việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 trong tình hình bình thường mới, bảo vệ sức khỏe con người và còn là quyền cơ bản của mỗi người dân; an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, phát triển giống nòi, tăng cường nguồn lực con người, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ đắc lực cho việc giảm nghèo bền vững ở mỗi địa phương, quốc gia.

         *Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và người tiêu dùng, xem kỹ thời hạn sử dụng, có dấu kiểm nghiệm của Y tế và cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

          1. Chọn thực phẩm tươi an toàn. 

           2. Nấu chín kĩ trước khi ăn. 

           3. Ăn ngay sau khi nấu. 

         4. Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín. 

           5. Nấu lại thức ăn thật kĩ. 

          6. Tránh ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín và sống với bề mặt bẩn. 

          7. Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác. 

          8. Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn. 

          9. Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác. 

         10. Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. 

          Mọi người, mọi nhà cần tích cực, chủ động giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân, gia đình và xã hội./.