Sáng ngày 4/5, đồng chí Phạm Văn Thành- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã cùng đoàn công tác của thị xã đã có buổi làm việc với xã Tràng Lương để nghe báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai công tác bầu cử.

Theo báo cáo của xã Tràng Lương, mặc dù tiến hành trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của xã Tràng Lương được triển khai đồng bộ, thống nhất, dân chủ và đúng luật định. Ủy ban bầu cử xã Tràng Lương ấn định số đơn vị bầu cử của xã là 04 đơn vị và 05 khu vực bỏ phiếu gồm 04 thôn và Công ty 91. Tổng số cử tri của xã đến thời điểm này là 2.326. Xã đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, kịch bản ứng phó khi dịch bệnh xảy ra được triển khai chi tiết, chủ động; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử được triển khai đa dạng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thành- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã nhấn mạnh: Xã Tràng Lương là địa phương có đặc thù riêng với địa bàn rộng, xa trung tâm thị xã, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn khó khăn nhưng thời gian qua, Đảng ủy- HĐND- UBND xã Tràng Lương đã rất cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngày bầu cử 23/5/2021 đang đến gần trong khi lượng công việc khá lớn và diễn ra trong bối cảnh dịch Covid- 19 đang rất phức tạp, vì thế, thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Thành- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã yêu cầu: Trong phát triển kinh tế xã hội, xã Tràng Lương phải thực hiện tốt Nghị quyết các cấp, cụ thể hóa nghị quyết của địa phương vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Tràng Lương nằm trong không gian phát triển của vùng miền núi thị xã, nên trong tương lai xã cần xây dựng quy hoạch trung tâm xã để quản lý đất đai bài bản về phân bố dân cư, trung tâm xã gắn với quy hoạch sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Cùng với đó, xã phải tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực; cán bộ cơ sở và tiếp tục quan tâm về an ninh chính trị, quản lý rừng.

Về nhiệm vụ bầu cử, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu xã Tràng Lương phải xác định nhiệm vụ song song đó là phòng chống dịch Covid- 19; vận dụng hiệu quả hệ thống chính trị, vận động nhân dân thực hiện tốt 5K; kiểm soát di biến động dân cư trên địa bàn; vận động nhân dân hoãn tổ chức đám cưới; kiện toàn tổ phòng chống Covid- 19; trong phương án phòng chống dịch Covid- 19 theo kịch bản, phải phân công con người, trang bị vật tư, y tế sẵn sàng khi có tình huống dịch xảy ra; bám sát các chỉ đạo của tỉnh, thị xã về phòng chống dịch trong tình hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong bầu cử phải xác định phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, tinh thần đoàn kết, thống nhất để cuộc bầu cử thành công, trong đó phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tập huấn kỹ năng tổ bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử phải tạo được không khí của ngày hội non sông từ đường làng đến các khu vực bỏ phiếu trên cơ sở đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, đồng chí còn lưu ý một số nội dung như: rà soát, cập nhật, điều chỉnh thường xuyên danh sách cử tri; công tác vận động bầu cử; nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phương án phòng chống mưa bão trong bầu cử…

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà