Từ ngày 31/7-3/8, tại Trung tâm Y tế thị xã, TX Đông Triều triển khai tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt VI năm 2021.

​Theo kế hoạch, 832 đối tượng được tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt này thuộc nhóm 1, nhóm 3, nhóm 4 theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ bao gồm: nhóm cán bộ y tế (cán bộ y tế công lập thuộc đối tượng hoãn tiêm các đợt trước và cán bộ y tế tư nhân); nhóm cán bộ các Ban Đảng, MTTQ, các Hội đoàn thể; nhóm các phòng, ban, ngành thường xuyên làm việc, tiếp xúc với công dân để giải quyết thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát tại cơ sở, nhóm các trường nghề; lực lượng giáo viên các cấp, giáo viên tiểu học và giáo viên làm việc tại các Trung tâm giáo dục trên địa bàn thị xã; nhóm một số đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

​Việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid - 19 nhằm chủ động phòng chống dịch bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid -19 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ, tham gia trực tiếp công tác chống dịch.